известна цифра, что в прош известна цифра, что в прош известна цифра, что в прош известна цифра, что в прош известна цифра, что в прош